• nationale loterij
 • mediatheek

Eerste zorgen bij brandwonden

Eerst water, de rest komt later!
Koel de brandwonde onmiddellijk en minstens 20 minuten onder fris water.
 
Elk jaar sterven in Belgiė ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging.
 
Oorzaken
 • Slechte verluchting (ook in nieuwe huizen: te sterk geļsoleerd): tekort aan verse lucht zorgt voor CO-vorming bij het gebruik van een bijkomend verwarmingstoestel.
 •  
 • Oudere waterverwarmers en gasgeisers zijn over het algemeen minder veilig dan nieuwe.
 •  
 • De schoorsteen is niet aangepast aan krachtige, nieuwe toestellen of is slecht onderhouden.
 •  
 • Tussen november en april gebeuren de meeste ongevallen door CO-vergiftiging. Bij sommige weersomstandigheden worden verbrandingsgassen niet zo goed afgevoerd of is er minder verluchting mogelijk.
 •  
 • Oneigenlijk of verkeerd gebruik van toestellen of de verluchtingskanalen afdichten.
Voorkomen
 • Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
 •  
 • Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten. Laat ze geregeld nakijken.
 •  
 • Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger.
 • Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
 •  
 • Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
 •  
 • Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
 •  
 • In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
 •  
 • Waak erover dat de schouw goed trekt. Indien gas en verbranding niet kunnen ontsnappen, zal de CO terug de kamer worden ingestuurd.
 
Symptomen
 
 
Vermoedt u een CO-probleem?
 
Verlucht onmiddellijk de woning.
Bij dringende gevallen bel 112.
Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.
 
Reageren
 • Let eerst op uw eigen veiligheid!
 • Open eerst ramen en deuren
 • Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)
 • Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
  • Breng hem uit de kamer.
  • Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
  • Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.
 
Plaats een CO-melder
 
 • Bij verwarming door gas, kolen, hout of boiler.
 • Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke afzonderlijke slaapruimte.
 •  
 • Voor extra bescherming kunt u een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken.
 •  
 • Plaats koolmonoxidemelders in vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen wanneer er een risicoverwarming aanwezig is.
 •  
 • In een huis met twee verdiepingen installeert u een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.
 •  
 • Plaats een CO-melder op de muur (niet op het plafond), in de woonkamer op zithoogte, in de slaapkamer op slaaphoogte.
 
LET OP! Een CO melder vervangt NOOIT de veiligheidsmaatregelen die u ALTIJD moet nemen om CO-vergiftiging te vermijden.